Powszechność

  • Radio to medium dla wszystkich i słuchane przez wszystkich, niezależnie od wykształcenia, miejsca zamieszkania czy wykonywanego zawodu. Towarzyszy nam od samego rana. Budzimy się z nim i pozostajemy w jego zasięgu przez większość dnia.
  • Radio jest medium osobistym, potrafi wytworzyć emocjonalną więź ze słuchaczem i zaangażować jego wyobraźnię, co w dalszej kolejności inspiruje myśli i działania.
  • Statystyczny Polak słucha radia przez ponad 4h dziennie.
  • Mamy 22,4 milionów radiosłuchaczy w skali dnia, z czego blisko 9 milionów to słuchacze stacji należących do Grupy Eurozet.
  • Radio towarzyszy odbiorcy przez najbardziej aktywną część dnia.