Treść sponsorowanej audycji

Sponsor audycji nie może być wskazany w czasie trwania audycji.  Jednak w przypadku sponsorowania audycji lub innego przekazu przez udostępnienie nagród dla uczestników konkursu, gry lub innej formy współzawodnictwa, dopuszcza się dwukrotne wskazanie sponsora, który udostępnił nagrody oraz wskazanie nazwy towaru lub usługi stanowiącej nagrodę w czasie trwania audycji lub innego przekazu. Nagrodami nie mogą być towary lub usługi, których reklama jest zakazana.

Sponsor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce w programie w sposób ograniczający samodzielność i niezależność redakcyjną nadawcy. Sponsorowanie audycji nie oznacza opracowania audycji w całości celem promowania sponsora lub korzystnego przedstawienia sponsora w audycji. W sponsorowanej audycji nie powinny się znaleźć treści reklamowe lub promocyjne, gdyż czyniłoby to z niej reklamę ukrytą.

Sponsorowanie nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji.  Sponsorowane audycje lub inne przekazy nie mogą zachęcać do kupna lub innego udostępniania towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej.

W przypadku sponsorowania audycji lub innego przekazu przez udostępnienie towarów lub usług wykorzystywanych przy ich tworzeniu, informacje o pochodzeniu towarów lub usług mogą być podawane wyłącznie po zakończeniu audycji lub innego przekazu, zgodnie z zasadami wskazania sponsora.