Oznaczenie audycji z lokowaniem produktu

Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, oznacza się w programach radiowych za pomocą sygnału dźwiękowego (w programach telewizyjnych za pomocą znaku graficznego) informującego o fakcie lokowania produktu, na początku, na końcu oraz w momencie wznowienia po przerwie na reklamę.

Na końcu audycji, która została wyprodukowana przy udziale nadawcy lub na jego zamówienie, umieszcza się neutralną informację o producencie lub sprzedawcy lokowanego towaru lub podmiocie świadczącym lokowaną usługę oraz o samym towarze lub usłudze.

PRZYKŁAD ZAPOWIEDZI AKCJI Z LOKOWANIEM PRODUKTU