Definicja sponsorowania

Sponsorowaniem jest każdy wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji przez podmiot, który nie dostarcza usług medialnych i nie produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego.

Sponsorowaniem mogą zostać objęte wyłącznie audycje, które jako część programu radiowego zostały objęte koncesją. Audycją radiową jest ciąg dźwięków, stanowiący, ze względu na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo.

Ze względu na sposób świadczenia można wymienić:

  1. sponsoring pieniężny, w którym sponsor przekazuje pieniądze sponsorowanemu;
  2. sponsoring rzeczowy, charakteryzujący się tym, że sponsor daje swoje produkty sponsorowanemu;
  3. sponsoring usług, polegający na tym, że sponsor świadczy pewne usługi na rzecz sponsorowanego;
  4. sponsoring mieszany, stanowiący połączenie dwóch lub trzech wskazanych form sponsoringu.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE OFERTY SPONSORSKIE