Definicja lokowania produktu

Lokowaniem produktu jest przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także w postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi.

Lokowanie produktów jest dopuszczalne  wyłącznie:

  • w audycjach sportowych oraz audycjach rozrywkowych,
  • w filmach kinematograficznych, filmach lub serialach wytworzonych na użytek audiowizualnych usług medialnych
  • w postaci nieodpłatnego udostępniania towaru lub usługi do wykorzystania w audycji, w szczególności w charakterze rekwizytu lub nagrody,

Lokowanie produktów nie jest dopuszczalne  w audycji dla dzieci (audycja, która ze względu na nadania i treść jest skierowana głównie do dzieci).